ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0040
Serial Number PC0Q62ML
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0039
Serial Number PC0Q62PF
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0038
Serial Number PC0Q62PN
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0037
Serial Number PC0Q62MX
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0036
Serial Number PC0Q62LV
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0035
Serial Number PC0Q62MA
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0034
Serial Number PC0Q62MF
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0033
Serial Number PC0Q62NV
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0032
Serial Number PC0Q62MK
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0031
Serial Number PC0Q62MG
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0030
Serial Number PC0PNYNA
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0029
Serial Number PC0Q62P3
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0028
Serial Number PC0Q62N2
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0027
Serial Number PC0Q62N8
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0026
Serial Number PC0Q62M8
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0025
Serial Number PC0PNYPX
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0024
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0023
Serial Number PC0Q62PP
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0022
Serial Number PC0Q62NN
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0021
Serial Number PC0Q62P4
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

หูฟังแนบหู (On-ear)

KPRU61-13.00-0003
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

หูฟังแนบหู (On-ear)

KPRU61-13.00-0002
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้ง

KPRU61-07.00-0040
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้ง

KPRU61-07.00-0039
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

KPRU61-07.00-0031
Serial Number F7F002422
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

Back Magic Design Intendity Shuttle

KPRU61-07.00-0022/005
Serial Number 3991994
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดถ่านชาร์จ

KPRU61-07.00-0022/004
Serial Number R0117
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 Magic Tech

KPRU61-07.00-0022/003
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Proling USB 3.0 A To USB 3.0 B

KPRU61-07.00-0022/002
จำนวน 3 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Cable HDMI Mini HDMI

KPRU61-07.00-0022/001
จำนวน 3 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดอุปกรณ์ควบคุมสัญาณภาพ HDMI

KPRU61-07.00-0022
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

KPRU61-07.00-0001/013
Serial Number F5IH04474
จำนวน 1 รายการ
ห้องวิทยบริการ 1
ห้องวิทยบริการ 1

ระบบเครื่องเสียงโฮมซิเนม่า

KPRU61-06.10-0004
Serial Number 4411958
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 1
ห้องมินิเธียเตอร์ 1

ระบบเครื่องเสียงโฮมซิเนม่า

KPRU61-06.10-0003
Serial Number 4412701
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 2
ห้องมินิเธียเตอร์ 2

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2486
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2485
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2484
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2483
จำนวน 1 รายการ
ห้องเก็บของภายในห้องต้นสัก
ห้องเก็บของภายในห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2482
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2481
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2480
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2479
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2478
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2477
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2476
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2475
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2474
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2473
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2472
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2471
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...