ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2482
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2481
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2480
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2479
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2478
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2477
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2476
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2475
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2474
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2473
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2472
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2471
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2470
จำนวน 1 รายการ
รีแลกซ์ โซน
รีแลกซ์ โซน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2469
จำนวน 1 รายการ
รีแลกซ์ โซน
รีแลกซ์ โซน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2468
จำนวน 1 รายการ
รีแลกซ์ โซน
รีแลกซ์ โซน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2467
จำนวน 1 รายการ
รีแลกซ์ โซน
รีแลกซ์ โซน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2466
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2465
จำนวน 1 รายการ
ห้องหลักสูตรและแบเรียน, ห้องเด็กและเยาวชน
ห้องหลักสูตรและแบเรียน, ห้องเด็กและเยาวชน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU

KPRU61-04.00-2464
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2463
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2462
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2461
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2460
จำนวน 1 รายการ
ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2459
จำนวน 1 รายการ
ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU

KPRU61-04.00-2458
จำนวน 1 รายการ
ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2457
จำนวน 1 รายการ
ห้องเกียรติภูมิ
ห้องเกียรติภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2456
จำนวน 1 รายการ
ห้องเกียรติภูมิ
ห้องเกียรติภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2455
จำนวน 1 รายการ
ห้องเกียรติภูมิ
ห้องเกียรติภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2454
จำนวน 1 รายการ
ห้องเกียรติภูมิ
ห้องเกียรติภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2453
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2452
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2451
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคาร...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2450
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคาร...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2449
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2448
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2447
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU

KPRU61-04.00-2446
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2423
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานเครือข่าย อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานเครือข่าย อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2422
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานเครือข่าย อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานเครือข่าย อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2421
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2420
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2419
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2418
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2417
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2416
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2415
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2414
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2413
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2412
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2411
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเอวี