ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

KPRU61-04.00-2397
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2396
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2395
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2394
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2393
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2392
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2391
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2390
จำนวน 1 รายการ
--

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว

KPRU61-04.00-1947
Serial Number 802INQU0W172
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว

KPRU61-04.00-1946
Serial Number 802INTX0W057
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดภายในอาคารพร้อมติดตั้ง

KPRU61-04.00-1820
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารแบบแขวนผนัง

KPRU61-04.00-1737
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารแบบแขวนผนัง

KPRU61-04.00-1736
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น

KPRU61-04.00-1735
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบน้ำยารวมศูนย์ VRF

KPRU61-04.00-1726
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

ผ้าม่านอัดจีบ พร้อมติดตั้ง

KPRU61-04.00-1708
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

จ้างจัดทำป้ายระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:.2015 พร้อมติดตั้ง

KPRU61-03.20-0004
จำนวน 1 รายการ
--

บันไดอลูมิเนียม

KPRU60-16.00-0004
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

บันไดอลูมิเนียม

KPRU60-16.00-0003
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร

KPRU60-16.00-0002
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร

KPRU60-16.00-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ NEC M420X

KPRU60-15.00-0660/010
Serial Number 2X40137UH
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเก็บรักษาครุภัณฑ์
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเก็บรักษาครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ I MAC

KPRU60-15.00-0660/009
Serial Number 2X40137UH
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

การ์ดสำหรับตัดต่อวีดีโอ

KPRU60-15.00-0660/008
Serial Number 0324916124303
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

ด้ามจับกล้อง Gopro 5

KPRU60-15.00-0660/007.6
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ Gopro 5

KPRU60-15.00-0660/007.5
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

แบตเตอรี่ Gopro 5

KPRU60-15.00-0660/007.4
Serial Number 331647XXXXAG002712
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

แบตเตอรี่ Gopro 5

KPRU60-15.00-0660/007.3
Serial Number 331703XXXXAG001839
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

รีโมท Gopro 5

KPRU60-15.00-0660/007.2
Serial Number CNFRMMW2
จำนวน - รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

กล้อง Gopro 5

KPRU60-15.00-0660/007.1
Serial Number C3161327289842
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Ronin M

KPRU60-15.00-0660/006
Serial Number 0350075345
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ไฟแฟลช 600Ex II-RT

KPRU60-15.00-0660/005
Serial Number 0300102214
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

เลนส์ถ่ายภาพ Canon 16-35 MM

KPRU60-15.00-0660/004
Serial Number 6814743
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

เลนส์ถ่ายภาพ Canon 85 MM

KPRU60-15.00-0660/003
Serial Number 47183412
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

เลนส์ถ่ายภาพ Canon 70-200 MM

KPRU60-15.00-0660/002
Serial Number 4920006141
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

แบตเตอรี่กริป Canon 5D

KPRU60-15.00-0660/001.2
Serial Number 5203001165
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

เลนส์ถ่ายภาพ Canon 24-105 MM

KPRU60-15.00-0660/001.1
Serial Number 6782004
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

กล้องถ่ายภาพ Canon 5D

KPRU60-15.00-0660/001
Serial Number 414023002140
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับตัดต่อและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้

KPRU60-15.00-0660
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0266
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0265
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0264
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0263
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0262
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0261
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0260
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0259
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0258
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0257
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone

KPRU60-15.00-0256
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์