ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0053
Serial Number PC0Q62LZ
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0052
Serial Number PC0Q62MS
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0051
Serial Number PC0Q62MT
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0050
Serial Number PC0Q62NK
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0049
Serial Number PC0Q62LW
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0048
Serial Number PC0Q62PK
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0047
Serial Number PC0Q62PH
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0046
Serial Number PC0Q62M6
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0045
Serial Number PC0Q62MW
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0044
Serial Number PC0Q62NB
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0043
Serial Number PC0Q62PF
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0042
Serial Number PC0Q62M7
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0041
Serial Number PC0Q62PJ
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0040
Serial Number PC0Q62ML
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0039
Serial Number PC0Q62PF
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0038
Serial Number PC0Q62PN
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0037
Serial Number PC0Q62MX
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0036
Serial Number PC0Q62LV
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0035
Serial Number PC0Q62MA
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0034
Serial Number PC0Q62MF
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0033
Serial Number PC0Q62NV
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0032
Serial Number PC0Q62MK
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0031
Serial Number PC0Q62MG
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0030
Serial Number PC0PNYNA
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0029
Serial Number PC0Q62P3
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0028
Serial Number PC0Q62N2
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0027
Serial Number PC0Q62N8
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0026
Serial Number PC0Q62M8
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0025
Serial Number PC0PNYPX
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0024
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0023
Serial Number PC0Q62PP
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0022
Serial Number PC0Q62NN
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0021
Serial Number PC0Q62P4
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

หูฟังแนบหู (On-ear)

KPRU61-13.00-0003
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

หูฟังแนบหู (On-ear)

KPRU61-13.00-0002
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้ง

KPRU61-07.00-0040
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้ง

KPRU61-07.00-0039
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

KPRU61-07.00-0031
Serial Number F7F002422
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

Back Magic Design Intendity Shuttle

KPRU61-07.00-0022/005
Serial Number 3991994
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดถ่านชาร์จ

KPRU61-07.00-0022/004
Serial Number R0117
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 Magic Tech

KPRU61-07.00-0022/003
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Proling USB 3.0 A To USB 3.0 B

KPRU61-07.00-0022/002
จำนวน 3 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

Cable HDMI Mini HDMI

KPRU61-07.00-0022/001
จำนวน 3 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ชุดอุปกรณ์ควบคุมสัญาณภาพ HDMI

KPRU61-07.00-0022
จำนวน 1 รายการ
ห้องสตูดิโอ
ห้องสตูดิโอ

ระบบเครื่องเสียงโฮมซิเนม่า

KPRU61-06.10-0004
Serial Number 4411958
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 1
ห้องมินิเธียเตอร์ 1

ระบบเครื่องเสียงโฮมซิเนม่า

KPRU61-06.10-0003
Serial Number 4412701
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 2
ห้องมินิเธียเตอร์ 2

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2486
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2485
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2484
จำนวน 1 รายการ
ห้องต้นสัก
ห้องต้นสัก

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU

KPRU61-04.00-2483
จำนวน 1 รายการ
ห้องเก็บของภายในห้องต้นสัก
ห้องเก็บของภายในห้องต้นสัก