ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

หัวแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI Female Adapter

ARIT65-13.00-0020
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

หัวแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI Female Adapter

ARIT65-13.00-0019
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

หัวแปลงสัญญาณภาพ Mini HDMI to HDMI Female Adapter

ARIT65-13.00-0018
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

กล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ขนาด 2.5 นิ้ว

ARIT65-13.00-0017
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

กล่องแปลงสัญญาณ HDMI to SDI 3 G

ARIT65-13.00-0016
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

กล่องแปลงสัญญาณ SDI 3 G to HDMI

ARIT65-13.00-0015
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

แบตเตอรี่ Sony NP FV 100 / FV 10A

ARIT65-13.00-0014
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

แบตเตอรี่ Sony NP FV 100 / FV 10A

ARIT65-13.00-0013
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

แบตเตอรี่ Sony NP FV 100 / FV 10A

ARIT65-13.00-0012
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

SD Card : SDXC CLASS 10 / 128 GB

ARIT65-13.00-0011
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

SD Card : SDXC CLASS 10 / 128 GB

ARIT65-13.00-0010
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

SD Card : SDXC CLASS 10 / 128 GB

ARIT65-13.00-0009
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ชุดแปลงสัญญาณ Unbalance เป็น Balance

ARIT65-13.00-0008
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

SSD KINGSTON 240 GB

ARIT65-13.00-0007
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

SSD KINGSTON 240 GB

ARIT65-13.00-0006
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ชุดคีย์บอร์ด + เมาส์ไร้สาย Logitech

ARIT65-13.00-0005
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ชุดคีย์บอร์ด + เมาส์ไร้สาย Logitech

ARIT65-13.00-0004
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ชุดคีย์บอร์ด + เมาส์ไร้สาย Logitech

ARIT65-13.00-0003
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

รีโมทพรีเซนเตอร์ไร้สาย Logitech

ARIT65-13.00-0002
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

รีโมทพรีเซนเตอร์ไร้สาย Logitech

ARIT65-13.00-0001
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ชุดฉากสตูดิโอ

ARIT65-07.00-0001
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

ขาตั้ง IPad mini

ARIT57-13.00-0011
จำนวน 10 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0010
Serial Number F7QMXSUF196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0009
Serial Number F7RMX2H6F196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0008
Serial Number F7NN16ATF196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0007
Serial Number F7RMX2QTF196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0006
Serial Number F7RMX3X9F196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0005
Serial Number F7NMMQBVF196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0004
Serial Number F7NMM6CTF196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0003
Serial Number F7NN1YQ8F196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0002
Serial Number F7NN15S6F196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

IPad mini

ARIT57-13.00-0001
Serial Number F7NN11C9F196
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

2,932 รายการ : 59 หน้า