Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนโค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแ

การทำขวัญข้าว

ตามประเพณีไทย สิ่งที่มีบุญคุณกับคนไทยและมองไม่เห็นจะเรียกว่าแม่เสมอ เช่นน้ำเรียกกันว่า แม่คงคา พื้นดิน เรียกว่า แม่ธรณี ข

การกินหมาก

การกินหมากในสังคมไทยมีมาหลายศตวรรษ ประเทศในแถบตะวันออก ใช้หมากเป็นเครื่องดับกลิ่นปากและทำให้ฟันคงทน จากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ มีคำว่า สลา ซึ่งหมาย