Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดดอนไชย

วัดดอนไชย ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนปราสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว

วัดเชิงหวาย

วัดเชิงหวาย เป็นวัดร้าง ที่อยู่นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นวัดขนาดใหญ่ มีเจดีย์ประธานทรงลังกา ที่มีรูปทรงชะลูดงดงาม ฐานมี 4 เหลี่ยม ซ้อนกัน 4 ชั้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

เดิมตำบลวังแขมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคลองขลุงช้านานมาแล้วประมาณ 80 ปี ด้วยเหตุที่มีต้นพงแขมอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นพงแขมมีประโยชน์ในการนำมารองตากปลา