Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

มหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด

ทางจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัดขึ้นทุกวันที่ 21-23 สิงหาคมของทุกปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าช

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนพลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบล โนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศ ใต้ของ อำเภอลานกระบือ ห่างจากท

ศาลพระอิศวร

ศาลพระอิศวร

ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่จำลองขึ้นสมัย