Google search

Mic

โรงแรมยูเทิร์นโฮเทล

โรงแรมยูเทิร์นโฮเทล

โรงแรมยูเทิร์นโฮเทล ที่พักตกแต่งเรียบง่าย ราคาถูก ตอนเช้ามีบริการชา กาแฟ มีบริการอินเตอร์เนตไร้สาย(Free-wifi) สัญญานครอบคลุมถึงในห้องพัก อยู่ไ

โรงแรมวาเลนไทน์

โรงแรมวาเลนไทน์

โรงแรมวาเลนไทน์ ให้บริการห้องพักหลากหลายสไตล์ บรรยากาศร่มรื่น น่ามาพักผ่อน ตั้งอยู่ที่ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อย

วัดอุ้มผาง

วัดอุ้มผาง

คำว่า "อุ้มผาง" เพี้ยนมาจากคำว่า 

วัดโค้งไผ่

วัดโค้งไผ่

วัดโค้งไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน 12 ไร่ 3 งาน 76