Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เมืองไตรตรึงษ์

เมืองไตรตรึงษ์

เมืองไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงษ์ เป็นเมืองเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงราย ซึ่งได้หนีข้าศึกจากเชียงรายลงมาสร้างเมืองนี้

ศาลตายายหินอ่อน

ศาลตายายหินอ่อน

ศาลตายายหินอ่อน ศาลพระภูมิหินอ่อน ทรงจตุรมุก ศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิทรงปราสาทจัตุรมุข มีหลายขนาดเริ่มที่ขนาดขนาดฐานกว้าง 89 ซม. ยาว 89 ซม.   ศาล

เศียรครุตฑปูนปั้น

เศียรครุตฑปูนปั้น

เศียรครุตฑปูนปั้น  ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๑)  พบในจังหวัดกำเเพงเพชร