Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตี่จู้เอี๊ยะ

ตี่จู้เอี๊ยะ

ศาลเจ้าที่หินอ่อน หรือ ตี่จู้เอี๊ยะ ผลิตจากหินอ่อนและหินหยกธรรมชาติ แท้ๆ ทั้งหลัง  แกะสลักโดยช่างมืออาชีพฝีมือคุณภาพ ทุกหลังถูกต้องต

ปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้ง

ปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้ง

ชาวเขาเผ่าม้งจังหวัดกำแพงเพชร สืบสานประเพณี จัดงานขึ้นปีใหม่ม้งคลองลาน จัดกิจกรรมการละเล่นลูกช่วง บรรยากาศเต็มไปด้วยความส

วัวมงคล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูป"วัวมงคล"พลังเเห่งอุดมสมบูรณ์ การตกเเต่งบ้านหรือที่ทำงานด้วยวัวมงคลจะช่วยก่อให้เกิดสิริมงคลต่อผุ้อยุ่อาศัยได้เป็นอย