Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

กินปลาทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร

ร้านอาหารอร่อย โดดเด่นที่เมนูปลาขึ้นชื่อ ราคาไม่แพง ใช้ปลาแม่น้ำปิงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ได้เนื้อปลาอร่อยไม่มีไขมัน และเนื

ประเพณีตานต้อด

ประเพณีตานต้อด

คำว่า  “ตานต๊อด”   ภาษากลาง  คือ  ทานทอด  เป็นคำประสมระหว่างคำว่า 

ช้าง

ช้าง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูปช้าง"ช้าง"เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเกี่ยวข้องกับคนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะใ