Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เสมาหินชนวนสลักลายพันธุ์พฤกษาเเละเทพพนม

เสมาหินชนวนสลักลายพันธุ์พฤกษาเเละเทพพนม

เสมาหินชนวนสลักลายพันธุ์พฤกษาเเละเทพพนม  ศิลปะสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่21-22) พบที่วัดพระนอน จังหวัดกำแพงเพชร

ถ้ำโยคี

ถ้ำโยคี

ถ้ำโยคีนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยสวยงามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ ซึ่งเมื่อมองให้ดีจะเห็นว่าตามผนังถ้ำมีประกายระยิบระ

เสน่ห์จันทน์แดง

เสน่ห์จันทน์แดง

เสน่ห์จันทน์แดง หรือ ว่านเสน่ห์จันทน์แดง มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของเอเชียและอเมริกา จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นเกิดจากหัวใต้ดิน ลำต

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

เป็นวัดป่าสายปฎิบัติ ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่นด้วยป่าเขา มีสิ่งที่น่าสนใจ คือพระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามอย่