Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สารภี

สารภี

สารภีไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบแผ่กว้าง เปลือกสีเทาหรือเทาปนน้ำตาล แตกล่อนเป็นสะเก

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) กับวัดเสด็จ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) กับวัดเสด็จ

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) กับวัดเสด็จ เมืองกำแพงเพชร เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพุฒาจารย์โต เป็นชาวกำแพงเพชร หลักฐานจากบันทึกของมหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษ

ศาลพระภูมิไม้สัก

ศาลพระภูมิ เจ้าที่ บางที่แห่งเรียกขานกันว่าศาลปู่ ย่า ตา ยาย ผู้คนให้ความสำคัญ สักการะบูชา ก่อนตั้งต้อง