Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พิธีบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่

ศาลพระภูมิเจ้าที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชุมชนอาข่า เป็นที่กราบไหว้บูชาของชุมชนอาข่า ศาลพระภูมิเจ้าที่จะมีการสร้างประมาณเดือนเมษายนของทุกปี หลังจากป

นฤมลแหนมเนือง

ร้านอาหารเวียดนาม จ.ตาก ได้รับเกียรติบัตรที่สาธารณสุขออกให้ โดยกระทรวงสาธารณะสุข บรรยากาศเย็นสบายติดแม่น้ำปิง มีเมนูอาหารเวียดนามหลากให้เลือกซิม ทุ

วัฒนธรรมข้ามโลก

วัฒนธรรมข้ามโลก

ความรักและบุเพสันนิวาส เป็นสิ่งที่ไม่มีคำตอบและคำถาม ว่าทำไมคนสองคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลก จึงมีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน ได้รักกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกั