Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

มะหาด

มะหาด ต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ผิวเปลือกนอกขรุขระ สีน้ำตาล บริเวณเปลือกของลำต้นมักมีรอยแตก ไหลซึมแห้งติดกันใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่รูปยาว

เสื้อลวดลายสลับสี

เป็นการทอแบบธรรมดา คือใช้ด้ายยืนและด้ายขวางจำนวนเท่าปกติ แต่แทรกด้ายสีต่าง ๆ สลับเข้าไป ขณะเรียงด้ายยืนหรือเมื่อสอดด้ายขวาง เช่น การทอผ้าห่ม ย่าม แ

ศาลพระภูมิหินอ่อน

ศาลพระภูมิหินอ่อน ทรงไทยเดิม ขนาดฐาน 69 เซนติเมตร ทำจากหินอ่อนสีชมพูของอำเภอ พรานกระต่าย ศาลพระภูมิ-ศาลตายายหินอ่อน ทุกหลังผลิตขึ้นจากหิน