Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พุดตาน

พุดตาน

พุดตาน มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีน ชาวจีนเชื่อว่าต้นพุดตานเป็นไม้มงคล เพราะดอกพุดตานสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง 3 สีภายในวันเดียว เปรียบเสมือนของชีวิ

โรงแรมเพชร

โรงแรมเพชร

โรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งเมืองกำแพงเพชร เมืองแห่งมรดกโลก อยู่ศูนย์กลางความเจริญบนถนนบำรุงราษฎร์ ใกล้แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ

พิธีโกนจุก

พิธีโกนจุก

ในปัจจุบันนี้พิธีโกนจุกได้เลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากเด็กไม่นิยมที่จะไว้ผมจุก เพราะความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมจึงทำให้พิธีกรรม ในสมัยโบราณได้สู

ประวัติอำเภอทรายทองวัฒนา

ประวัติอำเภอทรายทองวัฒนา

ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแสวง แหล่งปลูกอ้อยโรงงาน สวยตระการดอกกระพี้จั่น ลือลั่นการเป่าแก้ว ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทรายทองวัฒนา เดิมอยู่ในเขตการปกครอ