Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โรงแรมเลิฟยู

โรงแรมเลิฟยู

โรงแรมเลิฟยู บริการห้องพักชั่วคราว รายวัน และรายเดือน ตอนเช้ามีบริการชา กาแฟ ขนมปัง ห้องพักเป็นห้องแอร์ มีห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ

วัดดอนมูล

วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๑ บ้านเพลินจิต หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ ง

ชะเอมเทศ

ชะเอมเทศ

ชะเอมเทศ (Liquorice, Licorice) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกเถา ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ชาวสเปนเรียก ชะเอมเทศ, Sweet Root, Glycyrrhiza, Liqu

วัดโพธิคุณ

วัดโพธิคุณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขต ทิ