Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอไทรงาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  กระทรวงศึกษาธ

พ้นภัยอินเฮ้า

พ้นภัยอินเฮ้า

พ้นภัยอินเฮ้า บริการห้องพักในราคาเป็นกันเอง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  เป็นธรรมชาติและบริการที่เป็นกันเอง มีห้องพักหลายรูปแบบให้ ท่านได้เ

เชิงเทียน

เชิงเทียนหินอ่อนทรงเรือหงค์ ขนาด 9 เชิงเทียนรูปทรงสวยงามแกะสลักและขึ้นชิ้งานโดยช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้เรายังเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายงานหัตถก