Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ก๋วยเตี๋ยวเป่าปากชามกะลากำแพงเพชร

ก๋วยเตี๋ยวเป่าปากชามกะลากำแพงเพชร

ร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก ถึงแม้จะเปิดมานาน 4 ปีแล้วก็ตาม แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเป่าปากชามกะลา กำแพงเพชร ยังคงความเด็ด ทั้งรสชาติที่จัดจ้าน ราคาที่เข้าถึงได

โต๊ะหมู่บูชาขนาดกลาง (7ชิ้น)

โต๊ะหมู่บูชาขนาดกลาง (7ชิ้น) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้สักขัดเงา เหมาะสำหรับใช้เป็นชุดโต๊ะหมู่บูชา ในห้องพระขนาดเล็ก

เนื้อดินของพระเมืองกำแพงเพชร

เนื้อดินของพระเมืองกำแพงเพชร

เนื้อพระกำแพงเปรียบเทียบ ได้แก่ เนื้อทองคำ พระกำแพงสวยๆราคาแพงมาก สวยปานกลางแพงน้อยหน่อย ไม่สวยก็ยังแพงอยู่ดี พระกำแพงจึงได้ชื่อว่า กำ-แพง ไม่ว่าพร