Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดอรัญญเขต

 วัดอรัญญเขต

วัดอรัญญเขต ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐ ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ๆไร่ ๑ งาน ๘๐.๑๐ ตารางวา อาณาเขต

พรชัย

ร้านพรชัย สาขา2 ร้านอาหารอร่อยเด็ด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย ภายในบรรยากาศดี ตกแต่งเรียบง่าย ให้บริการเป็นกันเอง ด้วยความที่เปิดมานานจนเป็นที่รู้จัก ไม่

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวังไทรวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการรณรงค์ให้นักเรียนได้เรียนฟรีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนต่อในชั้นมัธ