กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้ชม 542

[16.4446775, 99.7288487, กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้]

       กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม มีผลิตภัณฑ์ คือกล้วยกวน และขนมกง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 มีจำนวนสมาชิก 56 คน โดยนางคำพอง พลีสัตย์ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน เคยประกวดจนได้รับรางวัล ประเภทอาหาร ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชร
       กล้วยกวน
       วิธีการทำกล้วยกวน มีส่วนผสม คือ กล้วยน้ำว้าสุก 40 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม แบะแซ 5 กิโลกรัม กะทิ 4 กิโลกรัม นม1/2 โหล วิธีการทำให้นำกล้วยน้ำว้าสุกมาบดให้ละเอียด ใส่ลงในกระทะ ใส่น้ำตาล แบะแซ กะทิ นม คนให้เข้ากันใส่ไฟครั้งแรกแรง และลดระดับไฟไปตามความเข้มข้นของขนม กวนอยู่ประมาณ 5 ชั่วโมง เอาออมาใส่ถุงคลึงให้ได้ความหนาตามต้องการ เมื่อเย็นลงนำไปตัดเป็นเม็ด ห่อด้วยพลาสติกใส และใบตองแห้ง ทำเป็นมัดเหมือนกับข้าวต้มมัด แล้วนำมาทำเป็นพวงตามความต้องการ
       ขนมกง
       วิธีการทำขนมกง ส่วนผสม ประกอบด้วย ถั่วเหลืองที่กะเทาะเปลือกแล้ว 5 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม น้ำตาลปิ๊บ 2 กิโลกรัม กะทิ 3 กิโลกรัม แป้งข้าวเหนียว 1 ถุง ให้นำถั่วไปต้มให้สุก และนำไปปั่นกับกะทิ ผสมน้ำตาลทราย และน้ำตาลปิ๊บ แป้งข้าวเหนียว และคนให้เข้ากัน นำไปใส่กระทะ ตั้งไฟกวนจนแห้งพอประมาณ ปั้นเป็นกงได้ ปั้นเป็นกงได้ แล้วนำไปชุปแป้งทอด

คำสำคัญ : กลุ่มพัฒนาสตรี

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร. (2549). วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมินามอำเภอไทรงาม. กำแพงเพชร: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้. สืบค้น 22 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1447&code_db=610007&code_type=04

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1447&code_db=610007&code_type=04

Google search

Mic

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

ปุ๋ยน้ำดี-โมลาสซ์ คือ ธาตุอาหารพืชสูตรเข้มข้นพิเศษชนิดน้ำ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรองและธาตุสารอาหารเสริม ซี่งอยู่ในรูปที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที กระตุ้นการเจริญเติบโตทางราก กิ่งไม้และลำต้นได้อย่างสมดุล สร้างตาดอก ป้องกันดอกและผลร่วง ผลโตเร็ว ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อรา ปุ๋ยสูตรใหม่นี้ สามารถใช้ได้ดีกับพืชสวนครัว

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 544

ศิลปะการแทงหยวก

ศิลปะการแทงหยวก

การแทงหยวก เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักประยุกต์นำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การแทงหยวกจะใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ หรือการตกแต่งประดับประดาขบวนรถในประเพณีสำคัญๆ โดยใช้ประกอบการตกแต่งสถานที่ อาสนะ เสา ให้สวยงาม สำหรับอำเภอไทรงาม ยังคงมีผู้สืบทอดการแทงหยวก คือนายเฉลิม จางวางเลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 302 บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 613

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม มีผลิตภัณฑ์ คือกล้วยกวน และขนมกง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 มีจำนวนสมาชิก 56 คน โดยนางคำพอง พลีสัตย์ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน เคยประกวดจนได้รับรางวัล ประเภทอาหาร ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 542

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม และมีส่วนร่วมทำให้ชนะการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 1,011