เขากวางอ่อน

เขากวางอ่อน

เขากวางอ่อน

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2017 ผู้ชม 258

[16.270447, 99.7046403, เขากวางอ่อน]

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb.f.
วงศ์ Orchidaceae
ประเภท กล้วยไม้ดิน เจริญเติบโตทางยอด
ลำต้น ลำต้นสั้น
ใบ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 2 – 4 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร แผ่นใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเป็นมัน
ดอก ช่อดอกออกจากซอกใบ แต่ละช่อมี 5 – 8 ดอก แกนช่อดอกแบน มีใบประดับรูปสามเหลี่ยม ดอกบานขนาด 3 – 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีแต้มและปื้นสีน้ำตาลแดง กลีบเป็นมัน กลีบปากสีขาวอมเหลืองอ่อน ปลายกลีบแผ่กางออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ออกดอกเดือนตุลาคม – มีนาคม
ดิน มัดต้นรวมกับสแฟกนั่มมอสส์แล้วยึดกับต้นไม้ ขอนไม้ หรือกระดานไม้ หรือปลูกด้วยสแฟกนั่มมอสส์ในกระถางแขวน
น้ำ ปานกลาง
แสงแดด รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์ แยกกอ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ ปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน หรือติดประดับต้นไม้ ขอนไม้ หรือกระดานไม้ คำระบุชนิด cornucervi แปลว่า แกนช่อดอกที่แบนดูคล้ายเขากวาง

แหล่งที่มา    http://book.baanlaesuan.com/standard/phalaenopsis-cornucervi/

คำสำคัญ : กล้วยไม้ เขากวางอ่อน

ที่มา : 23 หมู่ 6

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวปิยธิดา ก้อนจำปา


https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=568&code_db=DB0013&code_type=F007

Google-Scholar : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในจังหวัดกำแพงเพชร

เขากวางอ่อน

เขากวางอ่อน

พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศไทยแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ยกเว้นภาคกลาง เขากวางออกดอกเป็นช่อ 2-3 ดอก กลีบสีเขียวอมเหลือง มีขีดสีน้ำตาลตามแนวขวางของกลีบหรืออาจไม่มี ซึ่งชนิดที่ไม่มีขีดสีน้ำตาลตามแนวขวางของกลีบหาได้ยาก โคนกลีบปากกระดกขึ้น ดูเป็นหลอดยาว ปลายกระดกขึ้นสีขาว มีริ้วสีชมพูอมม่วงกระจาย ดอกขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ดอกดกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2017 ผู้เช้าชม 258