น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2021 ผู้ชม 357

[12.0434782, 96.5405731, น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร]

น้ำพริกปลาร้าแม่จำเนียร กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียรแม่บอน OTOP ประเภทอาหารระดับ 5 ดาว ปี 2553

ประโยชน์ใช้สอยใช้รับประทาน : เป็นของฝาก ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่สด สะอาด และใช้วัตถุดิบหลักจากชุมชน

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ จากภูมิปัญญาด้านอาหารเพื่อสุขภาพของคนโบราณก่อเกิดวิถีชีวิตพอเพียง สร้างแรกบันดาลใจเพื่อก่อตั้ง กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียร โดยการรวบรมกลุ่มของชาวบ้าน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สถานที่ : 161 บ้านใหม่แม่บอน หมู่ 12 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

เบอร์โทร : 083-5630696

คำสำคัญ : ของฝาก, น้ำพริก, น้ำพริกปลาร้า

ที่มา : ที่มา : http://123.242.165.136/?module=acticle&pages=acticle_detail&acti_code=A0000092

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2564). น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร. สืบค้น 6 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1903&code_db=620001&code_type=TK005

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1903&code_db=620001&code_type=TK005

Google search

Mic

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร

น้ำพริกปลาร้า แม่จำเนียร

น้ำพริกปลาร้าแม่จำเนียร กลุ่มน้ำพริกคุณจำเนียรแม่บอน OTOP ประเภทอาหารระดับ 5 ดาว ปี 2553

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2021 ผู้เช้าชม 357

หมวกใบลาน

หมวกใบลาน

หมวกใบลาน ทำจากใบลานส่วนยอดของต้นลานตากแห้ง และถักทอเป็นเส้นเพื่อให้แน่นและแข็งแรง ทนทาน และนำเส้นมาเย็บเป็นรูปหมวกอย่างละเอียด จนเป็นรูปหมวกในรูปแบบต่างๆ ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ทำจากใบลาน

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2021 ผู้เช้าชม 641