ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2020 ผู้ชม 1,126

[16.6172991, 99.7389869, ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน ]

          ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา
          เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ การใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และการขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งการเข้าวัดทำบุญในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
          อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ร่วมกันทำบุญให้ทาน ก่อเจดีย์ทราย และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณะสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ
          จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงชุ่มฉ่ำไปด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ เช่นเดียวกับชาว อำเภอลานกระบือ จัหวัดกำแพงเพชร มีการจัดประเพณีสงกรานต์เช่นกัน แต่ที่แปลกแหวกแนวกว่าที่อื่นคือการ “แห่พระด้วยเกวียน” โดยเริ่มจากชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนเกวียนจำนวนหลายเล่ม อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นเคลื่อนขบวนเกวียนไปตามถนนสายต่างๆให้ประชาชนได้รับน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และสรงน้ำพระที่นั่งมาบนเกวียน
          จากการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ลานกระบือของ อาจารย์สันติ อภัยราช อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3 สมัย พบว่าประเพณีแห่ “พระด้วยเกวียน” มีสืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่า 300 ปี มีหลักฐานการสร้างบ้านแปงเมืองของบรรพบุรุษ ณ บริเวณ วัดแก้วสุริย์ฉาย เรื่องเล่าของ พ่อแก้ว แม่ฉาย ซึ่งได้ถวายที่ดินในการสร้างวัดเมื่อหลายร้อยปีก่อน
          สงกรานต์ของชาว อ.ลานกระบือ จะยึดเอาวันที่ 15 และ 16 เม.ย.ของทุกปี ในการจัดงาน 
          วันที่ 15 เม.ย. ในช่วงเช้าประชาชนจะพากันมาทำบุญตักบาตร และก่อเจดีย์ทราย ช่วงสายจะมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานวัดแก้วสุริย์ฉาย อ.ลานกระบือ หลังจากนั้นจะพากันออกมาเล่นน้ำตามถนน ตรอกซอกซอยต่างๆ  ส่วนวันที่ 16 เม.ย. ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรเช่นกัน หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่วมกัน “แห่พระด้วยเกวียน” ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยจะมีชาวบ้านร้องรำกันอย่างสนุกสนานนำหน้ากองเกวียนที่มีพระสงฆ์คอยนั่งพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดทางเชื่อกันว่าการแห่พระด้วยเกวียนจะนำความร่มเย็นมาสู่บ้านเมืองของชาว อ.ลานกระบือ นำความสามัคคี ความสนุกสนาน ต่อเนื่องไปในทุกแห่งหน ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย
          นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เปิดเผยว่า ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน เป็นภูมิปัญญาของ ชาว อ.ลานกระบือ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน สื่อถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน โดยใช้ประเพณีเป็นตัวประสาน ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประเพณีสงกรานต์อ.ลานกระบือ ประจำปี 2562 ปีนี้นั้น มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี ประกอบกับปีนี้เป็นปีมหามงคล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง เทศบาลตำบลลานกระบือ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ ร่วมขบวนแห่พระด้วยเกวียน ใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองทั้งเมือง
          กิจกรรมแห่พระด้วยเกวียนจะเริ่มใน เวลา 11.30 น. และสิ้นสุดในเวลา 17.00 น. ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อขำ-หลวงพ่อกลับ วัดแก้วสุริย์ฉาย อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ดังนั้น สงกรานต์ปีนี้หากนักท่องเที่ยวยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดี ลองไปเที่ยวที่ อ.ลานกระบือ ร่วมสงกรานต์แห่พระด้วยเกวียน นอกจากจะได้ร่วมสนุกสนานกับพี่น้องชาวลานกระบือแล้ว ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกประเพณีอันดีงามของไทยด้วย

คำสำคัญ : แห่พระด้วยเกวียน สงกรานต์

ที่มา : สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร. (2562).

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน . สืบค้น 14 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1282&code_db=610004&code_type=11

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1282&code_db=610004&code_type=11

Google search

Mic

การแห่พระด้วยเกวียนในงานประเพณีวันสงกรานต์

การแห่พระด้วยเกวียนในงานประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีการแห่พระลานกระบือ ที่เรียกว่า “แห่พระ” เนื่องมาจากการประชาชนได้อัญเชิญพระพุทธรูปและนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นล้อเกวียนแห่ไปตามหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำในวันสงกรานต์ ประเพณีการแห่พระลานกระบือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลลานกระบือดั่งเดิมได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน และมีอยู่ช่วงหนึ่งได้หายไปจนกระทั่งมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือจึงได้ฟื้นฟูประเพณีการแห่พระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 การจัดงานจะจัดในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน โดยจัดในพิธีแห่พระในวันที่ 16 เมษายน เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรักความผูกพันที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา ดังนี้ คุณค่าต่อครอบครัวทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2022 ผู้เช้าชม 1,007

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน เป็นภูมิปัญญาของชาวอำเภอลานกระบือ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากในอดีตถนนหนทางในเขตอำเภอลานกระบือ ซึ่งเป็นชนบท การเดินทางไม่สะดวกเหมือนเช่นในปัจจุบัน ชาวบ้านต้องอาศัยเกวียนในการเดินทางติดต่อกันระหว่างอำเภอ และหมู่บ้าน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีการแห่พระด้วยเกวียน ดังนั้นจึงจัดการแห่พระด้วยเกวียนขึ้นในช่วงสงกรานต์ขึ้น ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนโดยใช้ประเพณีเป็นตัวประสาน ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรักษาความเป็นไทย และประเพณีท้องถิ่นไว้สืบชั่วลูกชั่วหลาน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2020 ผู้เช้าชม 1,126

ประเพณีทอดเทียนโฮม

ประเพณีทอดเทียนโฮม

ประเพณีทอดเทียนโฮม โฮม หมายถึง การรวมกัน การทอดเทียนเหมือนกับการแห่เทียนจํานําพรรษาของคนภาคกลาง จะแตกต่างบ้างเล็กน้อย ท่านกํานันสุดใจ เล่าให้ฟังว่า “ การทอดเทียนโฮม ชาวบ้านจะมาแต่งต้นเทียนช่วยกัน โดยเฉพาะแม่บ้านจะมาช่วยกันพับแมงดา ทําบายศรี เพื่อตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามจะทําประมาณ 1–2 วัน นอกจากต้นเทียนแล้วจะมีต้นเงิน คล้ายกับการตั้งกองผ้าป่า จะมีต้นกล้วยและให้ชาวบ้านช่วยกันบริจาคนําเงินไปติดที่ต้นกล้วย จํานวน 1 ต้น 

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2020 ผู้เช้าชม 3,709

หนังตะลุง

หนังตะลุง

กำแพงเพชร จะมีวงหนังตะลุงระดับมืออาชีพ ….เหลือเชื่อเหลือเกิน ที่หมู่บ้านช่องลม..ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีสุดยอดฝีมือในการจัดการ เรื่องหนังตะลุง ตั้งแต่ ผลิต เล่น เชิด ร้อง อยู่ในคนๆเดียวกัน น่าชื่นชมยิ่งนัก ในการรักษาวัฒนธรรมไว้แม้มิใช่วัฒนธรรมกำแพงเพชรก็ตาม 

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้เช้าชม 6,536

ภาษาถิ่นลานกระบือ

ภาษาถิ่นลานกระบือ

ลานกระบือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มี น้ำมันอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดิน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน มีหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษาถิ่นที่มีความเหมือนและคล้ายกับภาษาถิ่นทั้งของพรานกระต่ายและสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 23-02-2017 ผู้เช้าชม 1,267