หนังตะลุง

หนังตะลุง

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้ชม 6,534

[16.5738184, 99.9170867, หนังตะลุง]

        หนังตะลุง ที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร         
        อาจไม่มีใครคิดว่า ที่กำแพงเพชร จะมีวงหนังตะลุงระดับมืออาชีพ เหลือเชื่อเหลือเกิน ที่หมู่บ้านช่องลม ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีสุดยอดฝีมือในการจัดการ เรื่องหนังตะลุง ตั้งแต่ ผลิต เล่น เชิด ร้อง อยู่ในคนๆเดียวกัน น่าชื่นชมยิ่งนัก ในการรักษาวัฒนธรรมไว้แม้มิใช่วัฒนธรรมกำแพงเพชรก็ตาม 
        นายสุบิน คุ้มแสง อายุ 81 ปี ท่านเรียนรู้การทำหนังตะลุงมาตั้งแต่ อายุ 18 ปี จากนายเตือนนายราด ซึ่งเป็นครูหนังตะลุง จากอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นย้ายมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิจิตร จนกระทั่ง อายุ 27 ปี จึงย้ายมาอยู่ที่ ตำบลช่องลม มีภรรยาชื่อนางทองหล่อ กระดี่ทอง มีบุตรธิดา ทั้งสิ้น 9 คน ปัจจุบันอยู่กับลูกสาวคนสุดท้อง นางสาวนิรมล คุ้มแสง ขณะนี้ ครูสุบิน คุ้มแสง มีหนังตะลุงที่ทำเองกว่า 40 ตัว ใช้แสดงหลายเรื่อง อาทิ เกราะแก้วกายสิทธิ์ ปลาบู่ทอง รามเกียรติ์ ขณะนี้มีการแสดง ไม่บ่อยนัก สนนราคา อยู่ที่ระยะทาง ในการไปแสดง ประมาณ 2,500 บาทถ้ามาแสดงในตัวอำเภอลานกระบือ มีผู้ร่วมแสดงดนตรีประกอบ อีก 4 ท่าน วันนี้ มาสาธิตให้ชม 2ท่านคือ ครูเหมือน เทียนชัย อายุ 67 ปี อยู่บ้านปรือพันไถ เป็นมือกลอง อีกท่านหนึ่งคือครูสีแดง ทองเชื้อ อายุ 62 ปี ทุกท่านมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม และร่วมกันเป็นห่วงใย ถึงการขาดผู้สืบทอด การแสดงหนังตะลุง ที่ลานกระบือกำแพงเพชร จากผู้เฒ่าครุสุบิน คุ้มแสง อายุกว่า 80 ปี เห็นแล้วก็ใจหาย  ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของหนังตะลุงกำแพงเพชร

ภาพโดย : https://lh4.googleusercontent.com/-3x7xu0s2LWk/Tif5_WQHlWI/AAAAAAAAAg4/T1emd09vx-0/
 

คำสำคัญ : หนังตะลุง

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06N/06NR.htm

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). หนังตะลุง. สืบค้น 13 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=139&code_db=610004&code_type=11

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=139&code_db=610004&code_type=11

Google search

Mic

ภาษาถิ่นลานกระบือ

ภาษาถิ่นลานกระบือ

ลานกระบือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มี น้ำมันอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดิน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน มีหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษาถิ่นที่มีความเหมือนและคล้ายกับภาษาถิ่นทั้งของพรานกระต่ายและสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 23-02-2017 ผู้เช้าชม 1,265

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน

ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน เป็นภูมิปัญญาของชาวอำเภอลานกระบือ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากในอดีตถนนหนทางในเขตอำเภอลานกระบือ ซึ่งเป็นชนบท การเดินทางไม่สะดวกเหมือนเช่นในปัจจุบัน ชาวบ้านต้องอาศัยเกวียนในการเดินทางติดต่อกันระหว่างอำเภอ และหมู่บ้าน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีการแห่พระด้วยเกวียน ดังนั้นจึงจัดการแห่พระด้วยเกวียนขึ้นในช่วงสงกรานต์ขึ้น ซึ่งแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนโดยใช้ประเพณีเป็นตัวประสาน ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรักษาความเป็นไทย และประเพณีท้องถิ่นไว้สืบชั่วลูกชั่วหลาน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2020 ผู้เช้าชม 1,124

หนังตะลุง

หนังตะลุง

กำแพงเพชร จะมีวงหนังตะลุงระดับมืออาชีพ ….เหลือเชื่อเหลือเกิน ที่หมู่บ้านช่องลม..ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีสุดยอดฝีมือในการจัดการ เรื่องหนังตะลุง ตั้งแต่ ผลิต เล่น เชิด ร้อง อยู่ในคนๆเดียวกัน น่าชื่นชมยิ่งนัก ในการรักษาวัฒนธรรมไว้แม้มิใช่วัฒนธรรมกำแพงเพชรก็ตาม 

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้เช้าชม 6,534

ประเพณีทอดเทียนโฮม

ประเพณีทอดเทียนโฮม

ประเพณีทอดเทียนโฮม โฮม หมายถึง การรวมกัน การทอดเทียนเหมือนกับการแห่เทียนจํานําพรรษาของคนภาคกลาง จะแตกต่างบ้างเล็กน้อย ท่านกํานันสุดใจ เล่าให้ฟังว่า “ การทอดเทียนโฮม ชาวบ้านจะมาแต่งต้นเทียนช่วยกัน โดยเฉพาะแม่บ้านจะมาช่วยกันพับแมงดา ทําบายศรี เพื่อตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามจะทําประมาณ 1–2 วัน นอกจากต้นเทียนแล้วจะมีต้นเงิน คล้ายกับการตั้งกองผ้าป่า จะมีต้นกล้วยและให้ชาวบ้านช่วยกันบริจาคนําเงินไปติดที่ต้นกล้วย จํานวน 1 ต้น 

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2020 ผู้เช้าชม 3,704

การแห่พระด้วยเกวียนในงานประเพณีวันสงกรานต์

การแห่พระด้วยเกวียนในงานประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีการแห่พระลานกระบือ ที่เรียกว่า “แห่พระ” เนื่องมาจากการประชาชนได้อัญเชิญพระพุทธรูปและนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นล้อเกวียนแห่ไปตามหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำในวันสงกรานต์ ประเพณีการแห่พระลานกระบือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลลานกระบือดั่งเดิมได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน และมีอยู่ช่วงหนึ่งได้หายไปจนกระทั่งมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือจึงได้ฟื้นฟูประเพณีการแห่พระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 การจัดงานจะจัดในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน โดยจัดในพิธีแห่พระในวันที่ 16 เมษายน เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์ จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรักความผูกพันที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนา ดังนี้ คุณค่าต่อครอบครัวทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2022 ผู้เช้าชม 1,007