พวงกุญแจกล้วยไข่

พวงกุญแจกล้วยไข่

พวงกุญแจกล้วยไข่

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้ชม 125

[16.4746016, 99.5194409, พวงกุญแจกล้วยไข่]

เครื่องมือที่ใช้ทำพวงกุญแจกล้วยไข่

 1.   ประแจเลื่อน  ใช้ในการจับลวดเส้นใหญ่ ใช้งอลวด
 2.  คีมตัดลวด  ใช้ในการตัดลวดเสียบลูกกล้วย
 3.  คัตเตอร์  ใช้ในการตัดแบ่งส่วนที่ไม่ใช้ทิ้ง
 4.  กรรไกรปลายแหลม  ใช้ในการตกแต่ง
 5.  คีมปากจิ้งจก ใช้ในการคีบห่วงกุญแจคล้องกันแทนมือ
 6.  คีม  ใช้ในการจับหวีกล้วยจุ่มยูริเทน
 7.  วงเวียน  ใช้ในการเจาะรูปหวีกล้วยร้อยพ่วง (ด้านเหล็กแหลม)
 8.   มีดโกน  ใช้ในการตกแต่งเครือกล้วย 

http://202.29.15.9/rLocal/index.php

คำสำคัญ : พวงกุญแจกล้วยไข่

ที่มา : ที่อยู่ 273 ถนนราชดำเนิน(ข้างวัดบาง)ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวปัทมา รังษี


https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=739&code_db=DB0005&code_type=B003

Google-Scholar : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในจังหวัดกำแพงเพชร

กระเป๋าสานพลาสติก

กระเป๋าสานพลาสติก

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานพลาสติกบ้านส่องตาแลได้รวมตัวกันสานกระเป๋าพลาสติก มีจำนวนสมาชิก 25 คน โดยมีนางราตรี เจริญรส เป็นประธานกลุ่ม ต้องการหาอาชีพเสริมในระหว่างที่ว่างจากการทำไร่ทำนา และทางกลุ่มมีความรู้ ความสามารถด้านการสานอยู่แล้วประกอบกับเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึงรวมกลุ่มกันสานกระเป๋าด้วยพลาสติก

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2017 ผู้เช้าชม 132

พวงกุญแจกล้วยไข่

พวงกุญแจกล้วยไข่

เครื่องมือที่ใช้ทำพวงกุญแจกล้วยไข่

 1.   ประแจเลื่อน  ใช้ในการจับลวดเส้นใหญ่ ใช้งอลวด
 2.  คีมตัดลวด  ใช้ในการตัดลวดเสียบลูกกล้วย
 3.  คัตเตอร์  ใช้ในการตัดแบ่งส่วนที่ไม่ใช้ทิ้ง
 4.  กรรไกรปลายแหลม  ใช้ในการตกแต่ง
 5.  คีมปากจิ้งจก ใช้ในการคีบห่วงกุญแจคล้องกันแทนมือ
 6.  คีม  ใช้ในการจับหวีกล้วยจุ่มยูริเทน
 7.  วงเวียน  ใช้ในการเจาะรูปหวีกล้วยร้อยพ่วง (ด้านเหล็กแหลม)
 8.   มีดโกน  ใช้ในการตกแต่งเครือกล้วย 

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้เช้าชม 125