บ้านอุดมทรัพย์

บ้านอุดมทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้ชม 756

[16.0337031,99.2283488, 16.0337031,99.2283488, บ้านอุดมทรัพย์]

       หมู่บ้านอุดมทรัพย์จุดเด่นอยู่ที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน)  อ.ปางศิลาทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนพื้นถิ่นอย่างชัดเจน นายสดุดี พุทธัง นอภ.ปางศิลาทอง เผยว่า หมู่บ้านชาวเผ่าอิวเมี่ยน บ้านอุดมทรัพย์ ที่อพยพมาจากหลายพื้นที่นั้น ความโดดเด่นอยู่ที่ผ้าปักลวดลายสวยงาม ปรากฏในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อ กางเกง และผ้าโพกหัว และเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้าที่ระลึก มีแหล่งจำหน่ายสินค้าในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง
       ที่ตั้งบ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
       ติดต่อได้ที่  : นางสาวพนิดา พานทองดี
       เบอร์โทรศัพท์ : 081-281-8884

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์
       ที่ตั้ง  : 232 หมู่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
       ติดต่อ : คุณทองรักษ์ บุญเส
       เบอร์โทร : 08 7848 7889

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร "บ้านเล็กในป่าใหญ่" 
      ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สวนเมล่อน องุ่น ผักกาดพันธ์เจ้าหม่อน ปลอดสารพิษ มีการรับรอง จาก DMP ว่าปลอดสารและภายใต้การควบคุมดูแลของเกษตรโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
       1. เมล่อน กิโลละ 80 บาท (เริ่มเก็บวันที่ 4 มิถุนายน)
       2. ผักกาด ถุงละ 20 บาท
       ติดต่อได้ที่ :  นายวว่งชิง ฟุ้งวิเศษ
       เบอร์โทร : 081-3099754 

วัดป่าธรรมธารา
       ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาน้ำอุ่น หมู่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากตัว อำเภอปางศิลาทองง ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ติดถนนสาย คลองลาน – ลาดยาว  

วัดป่าเขาเขียว (หลวงพ่อถัง) 
       เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเชื่อและศรัทราของประชาชน ในจังหวัดกำแพงเพชร "หลวงพ่อถัง" ชาวบ้านมีความเชื่อว่าท่าน เจ้าอาวาสมีความสามารถพิเศษในการลงยันต์ และเสกคาถา อาคมลงบนถังตวงข้าวสาร หากใครนำไปบูชาแล้วจะ ทำมาค้าขายดี ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

 

คำสำคัญ : ชุมชนท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ที่มา : https://kamphaengphet.mots.go.th/news_view.php?nid=670

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2562). บ้านอุดมทรัพย์. สืบค้น 24 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1098&code_db=610002&code_type=09

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1098&code_db=610002&code_type=09

Google search

Mic

บ้านอุดมทรัพย์

บ้านอุดมทรัพย์

หมู่บ้านอุดมทรัพย์จุดเด่นอยู่ที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน) อำเภอปางศิลาทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนพื้นถิ่นอย่างชัดเจน นายสดุดี พุทธัง นอภ.ปางศิลาทอง เผยว่าหมู่บ้านชาวเผ่าอิวเมี่ยน บ้านอุดมทรัพย์ ที่อพยพมาจากหลายพื้นที่นั้น ความโดดเด่นอยู่ที่ผ้าปักลวดลายสวยงาม ปรากฏในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อ กางเกง และผ้าโพกหัว และเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้าที่ระลึก มีแหล่งจำหน่ายสินค้าในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เช้าชม 756

แก่งเกาะใหญ่

แก่งเกาะใหญ่

แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นธารน้ำของลำน้ำแม่วงก์ มีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวตำบลปางมะค่าและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมล่องแก่ง การเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือจะเป็นการปั่นจักรยาน และรถมอเตอร์ไซด์ก็สะดวก ในแก่งเกาะใหญ่จะมีอาคารหอประชุมที่รองรับผู้เข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 200 คน หรือจะเช่าเป็นพื้นที่จัดงานเลี้ยง งานแต่งงาน

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 5,145