บ้านอุดมทรัพย์

บ้านอุดมทรัพย์

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้ชม 485

[16.0337031,99.2283488, 16.0337031,99.2283488, บ้านอุดมทรัพย์]

หมู่บ้านอุดมทรัพย์จุดเด่นอยู่ที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน)  อ.ปางศิลาทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนพื้นถิ่นอย่างชัดเจน นายสดุดี พุทธัง นอภ.ปางศิลาทอง เผยว่า หมู่บ้านชาวเผ่าอิวเมี่ยน บ้านอุดมทรัพย์ ที่อพยพมาจากหลายพื้นที่นั้น ความโดดเด่นอยู่ที่ผ้าปักลวดลายสวยงาม ปรากฏในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อ กางเกง และผ้าโพกหัว และเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้าที่ระลึก มีแหล่งจำหน่ายสินค้าในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง
•    ที่ตั้งบ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
•    ติดต่อได้ที่  นางสาวพนิดา พานทองดี เบอร์โทรศัพท์ : 081-281-8884

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์
ที่ตั้ง  : 232 หมู่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ติดต่อ : คุณทองรักษ์ บุญเส
เบอร์โทร :  08 7848 7889

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร "บ้านเล็กในป่าใหญ่" 
ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร สวนเมล่อน องุ่น ผักกาดพันธ์เจ้าหม่อน ปลอดสารพิษ มีการรับรอง จาก DMP ว่าปลอดสารและภายใต้การควบคุมดูแล ของเกษตรโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
1. เมล่อน กิโลละ 80 บาท (เริ่มเก็บวันที่ 4 มิถุนายน)
2. ผักกาด ถุงละ 20 บาท
ติดต่อได้ที่ :  นายวว่งชิง ฟุ้งวิเศษ เบอร์โทร : 081-3099754 

วัดป่าธรรมธารา
ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาน้ำอุ่น หมู่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อยู่ห่างจากตัว อ.ปางศิลาทอง ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ติดถนนสาย คลองลาน – ลาดยาว  

วัดป่าเขาเขียว (หลวงพ่อถัง) 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเชื่อและศรัทราของประชาชน ในจังหวัดกำแพงเพชร "หลวงพ่อถัง" ชาวบ้านมีความเชื่อว่าท่าน เจ้าอาวาสมีความสามารถพิเศษในการลงยันต์ และเสกคาถา อาคมลงบนถังตวงข้าวสาร หากใครนำไปบูชาแล้วจะ ทำมาค้าขายดี 
ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง 

 

คำสำคัญ : ชุมชนท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว

ที่มา : https://kamphaengphet.mots.go.th/news_view.php?nid=670

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2562). บ้านอุดมทรัพย์. สืบค้น 8 มิถุนายน 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1098&code_db=610002&code_type=09

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1098&code_db=610002&code_type=09

Google search

Mic

บ้านอุดมทรัพย์

บ้านอุดมทรัพย์

หมู่บ้านอุดมทรัพย์จุดเด่นอยู่ที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน)  อ.ปางศิลาทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนพื้นถิ่นอย่างชัดเจน นายสดุดี พุทธัง นอภ.ปางศิลาทอง เผยว่า หมู่บ้านชาวเผ่าอิวเมี่ยน บ้านอุดมทรัพย์ ที่อพยพมาจากหลายพื้นที่นั้น ความโดดเด่นอยู่ที่ผ้าปักลวดลายสวยงาม ปรากฏในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสื้อ กางเกง และผ้าโพกหัว และเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้อย่างครบวงจร โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้าที่ระลึก มีแหล่งจำหน่ายสินค้าในชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนารายได้ให้มีความมั่นคง

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เช้าชม 485