จุดชมวิวเขาหัวช้าง

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้ชม 1,291

[16.0390676, 99.2312364, จุดชมวิวเขาหัวช้าง]

        นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติคลองลาน หากมีเวลาเพียงพอและชื่นชอบในการชมทิวทัศน์ถ่ายภาพในที่สูง เขาหัวช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทางอุทยานฯ ได้จัดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการมากนัก เป็นสันเขาสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2 ชั่วโมง
        จุดชมวิวเขาหัวช้าง มีสภาพเป็นภูเขาหินลูกรัง จึงมีป่าเต็ง รัง ขึ้นอยู่บนสันเขาที่เป็นจุดสูงสุด ณ จุดนี้จะสามารถมองเห็นน้ำตกคลองลานที่อยู่ภายใต้ของเงาพระอาทิตย์ในยามเย็นได้ อย่างสวยงาม และพระอาทิตย์ในยามเช้า เพื่อสัมผัสกับความงามของธรรมชาติเหล่านี้ จำเป็นต้องค้างแรมบนสันเขาช้าง จึงควรเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้พอกับความต้องการ และพอที่จะสามารถ นำขึ้นไปได้ในช่วงฤดูที่เหมาะสมควรเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ระหว่างเดือน กันยายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

 

 

คำสำคัญ : จุดชมวิว

ที่มา : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=513837&random=1488176053246

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). จุดชมวิวเขาหัวช้าง. สืบค้น 22 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=229&code_db=610002&code_type=04

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=229&code_db=610002&code_type=04

Google search

Mic

ฝายประดู่ลาย

ฝายประดู่ลาย

สถานที่พักผ่อน เพื่อออกกำลังกาย และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำประดู่ลาย บริเวณดังกล่าว รองรับน้ำธรรมชาติ จากคลองสวนหมากที่ไหลมารวมกันที่ ฝายน้ำล้นท่ากระดาน ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร ลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ โดยมีลึก 5 เมตร เก็บกักน้ำได้ 2 แสนลูกบาตรเมตร หล่อเลี้ยง ชุมชนผาสุก ประดู่ลาย มอมะม่วง สองสามัคคี และหมู่บ้านคลองแม่ลาย และยังล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร อีกตำบล 3 ตำบลของเมืองกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 961

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

หากมีเวลาเพียงพอและชื่นชอบในการชมทิวทัศน์ถ่ายภาพในที่สูง เขาหัวช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทางอุทยานฯ ได้จัดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการมากนัก เป็นสันเขาสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 1,291

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกยอดนิยมของคนกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่งรองมาจากน้ำตกคลองลาน เพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์แห่งความงดงามเป็นของตนเองและที่สำคัญเป็นสายน้ำที่ไหลให้น้ำอยู่ได้ตลอดทั้งปี

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้เช้าชม 2,053

บึงช้าง

บึงช้าง

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือ และกีฬาทางน้ำ เป็นสถานที่จัดงานลอยกระธงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 832