น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้ชม 1,735

[16.1941912, 99.1922629, น้ำตกคลองน้ำไหล]

น้ำตกคลองน้ำไหล หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า น้ำตกปางควาย เป็นน้ำตกที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกที่งดงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของกำแพงเพชรที่เหมาะสำหรับการเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของขุนเขา สายน้ำ อันใสเย็น ชื่นชมกับทิวทัศน์รอบข้างซึ่งปรับแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม ร่มรื่นและสงบเงียบดี เหมาะที่จะเข้ามากลางเต็นท์นอนหรือมาเยือนสักหนึ่งครั้งในฤดูกาลแห่งน้ำหลากล้นเต็มผาหินสีนิลเช่นนี้

 

โดยตัวน้ำตกนั้นอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 25 กิโลเมตร จากเส้นทางสายอุ้มผาง-คลองลาน ก่อนถึงอำเภอคลองลาน มีทางแยกด้านขวาเข้าสู่น้ำตก เรียกว่า “ถนนปางควาย” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองน้ำไหล 

 

น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงามทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก

ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

เป็นน้ำตกเขตป่าดิบแล้งที่ยังสมบูรณ์ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม น้ำตกมี 9 ชั้นมีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและแก่งเกาะ  ที่มองดูคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางลำธาร  สำหรับชั้นที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ คือ ชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็นสายสวยงามสองสายทางฝั่งขวา ไหลลงสู่แอ่งน้ำกว่างประมาณ 3 เมตร 

 ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะการเกิดน้ำตกจากแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นลาดหินตามเชิงเขา
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดปี
ขยะ    พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

 ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ป่าไม้ในบริเวณนี้ได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอพิเภก รกฟ้า และสมพง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมี ป่าไผ่ ซึ่งเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่กระจายเป็นหย่อมๆ 
สัตว์ป่า    ในฤดูฝนมีนกเงือกอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่า  เช่น เก้ง หมูป่า เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมเข้าชม

ผู้ใหญ่คนละ 40 บาท

รถยนต์ 4 ล้อ  คันละ 30 บาท 

 

คำสำคัญ : น้ำตก, คลองน้ำไหล

ที่มา : http://www.onep.go.th/thailandnaturalsites/resourcedetail.php?geo_code=KP2&resourcetypecode=3

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). น้ำตกคลองน้ำไหล. สืบค้น 30 พฤษภาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=217&code_db=610002&code_type=04

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=217&code_db=610002&code_type=04

Google search

Mic

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

หากมีเวลาเพียงพอและชื่นชอบในการชมทิวทัศน์ถ่ายภาพในที่สูง เขาหัวช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทางอุทยานฯ ได้จัดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการมากนัก เป็นสันเขาสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 1,024

ฝายประดู่ลาย

ฝายประดู่ลาย

สถานที่พักผ่อน เพื่อออกกำลังกาย และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 795

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกยอดนิยมของคนกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่งรองมาจากน้ำตกคลองลาน เพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์แห่งความงดงามเป็นของตนเองและที่สำคัญเป็นสายน้ำที่ไหลให้น้ำอยู่ได้ตลอดทั้งปี

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้เช้าชม 1,735

บึงช้าง

บึงช้าง

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือ และกีฬาทางน้ำ เป็นสถานที่จัดงานลอยกระธงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 617