พระบูชา

พระบูชา

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2021 ผู้ชม 127

[17.156169, 98.306175, พระบูชา ]

ด้านหน้าตอกสลักไว้ว่า เสด็จฯทรงเททองหล่อ ณ.วัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ๕ มีนาคม ๒๕๒๐ ความสูง 17 นิ้ว - หน้าตัก 9 นิ้ว ฐาน 12.5 นิ้ว ใต้ฐานกลวง

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการทรงเททองหล่อพระประธาน ณ วัดเวฬุวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดตาก

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา ๑๓.๔๐ น. ไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินแอฟโร่พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปที่สนามบินแม่สอด จังหวัดตาก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเวฬุวัน เพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธาน หลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเททองหล่อพระประธานวัดเวฬุวันแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณวัด จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด เพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตากจำนวน ๒๓ รุ่น

คำสำคัญ : พระเครื่อง

ที่มา : http://www.pralanna.com/pramoolpage.php?pramoolid=278282

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2564). พระบูชา . สืบค้น 20 พฤษภาคม 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1991&code_db=610005&code_type=TK007

Facebook Twitter LINE Linkedin

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1991&code_db=610005&code_type=TK007

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

หลวงพ่อธรรมยะ

หลวงพ่อธรรมยะ

สุดยอดเหรียญประสบการณ์แห่งแดนตะวันตก ดังจากประสบการณ์ล้วนๆ เล่ากันปากต่อปาก ไม่ต้องมีใครปั่น เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เรื่องมหาอุด คลาดแคล้ว คงกระพันสูงมากๆ

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2021 ผู้เช้าชม 580

พระบูชา

พระบูชา

ด้านหน้าตอกสลักไว้ว่า เสด็จฯทรงเททองหล่อ ณ.วัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ๕ มีนาคม ๒๕๒๐ ความสูง 17 นิ้ว - หน้าตัก 9 นิ้ว ฐาน 12.5 นิ้ว ใต้ฐานกลวง

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2021 ผู้เช้าชม 127