หลวงพ่อธรรมยะ

หลวงพ่อธรรมยะ

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2021 ผู้ชม 1,934

[16.5239313, 97.4943926, หลวงพ่อธรรมยะ]

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อธรรมยะ กะไหล่ หายาก หลวงพ่อธรรมมะยะ หรือหลวงพ่อตะมะยะ (ในภาษาเรียกของคนท้องถิ่น) เป็นชาวกะเหรี่ยงปะโอ สมัยเด็กบวชเป็นเณรที่วัดหลวงแม่สอด และเติบโตเป็นประผู้ใหญ่ในรัฐกะเหรี่ยง จากนั้นจัดตั้งสถานอภัยทานที่บ้านธรรมมะยะ ฉันอาหารเจ มีชื่อเสียงทางกรรมฐาน และพัฒนาโรงเรียน ก่อสร้างวัดวาอาราม สร้างถนน สร้างสะพาน จัดตั้งโรงเรียนให้แก่นักเรียนชนบท ถือเป็นพระผู้ใหญ่ในพม่าท่านเป็นพระที่คนพม่านับถือกันทั้งประเทศรวมทั้งคนไทยในเขตชายแดนที่ติดกับพม่า สุดยอดเหรียญประสบการณ์แห่งแดนตะวันตก ดังจากประสบการณ์ล้วนๆ เล่ากันปากต่อปาก ไม่ต้องมีใครปั่น เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เรื่องมหาอุด คลาดแคล้ว คงกระพันสูงมากๆ

สถานที่ : ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

คำสำคัญ : พระเครื่อง

ที่มา : http://www.pralanna.com/pramoolpage.php?pramoolid=303895

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2564). หลวงพ่อธรรมยะ. สืบค้น 14 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1945&code_db=610005&code_type=TK007

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1945&code_db=610005&code_type=TK007

Google search

Mic

พระบูชา

พระบูชา

ด้านหน้าตอกสลักไว้ว่า เสด็จฯทรงเททองหล่อ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 5 มีนาคม 2520 ความสูง 17 นิ้ว - หน้าตัก 9 นิ้ว ฐาน 12.5 นิ้ว ใต้ฐานกลวง

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2021 ผู้เช้าชม 418

หลวงพ่อธรรมยะ

หลวงพ่อธรรมยะ

สุดยอดเหรียญประสบการณ์แห่งแดนตะวันตก ดังจากประสบการณ์ล้วนๆ เล่ากันปากต่อปาก ไม่ต้องมีใครปั่น เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เรื่องมหาอุด คลาดแคล้ว คงกระพันสูงมากๆ

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2021 ผู้เช้าชม 1,934