วัดโพธิ์เตี้ย

วัดโพธิ์เตี้ย

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้ชม 1,790

[16.6220151, 99.8766013, วัดโพธิ์เตี้ย]

         วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไม้ดำ) อยู่ที่บ้านปลักไม้ดำ ม.3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ  เป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ วัดงิ้วงาม ” มีหลวงพ่อกล้ายเป็นเจ้าอาวาส หลังจากที่ท่านมรณภาพแล้ว หลวงพ่อขำ ได้เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาและเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดงิ้วงาม เป็นวัดโพธิ์เตี้ย ตามสัญลักษณ์ของต้นโพธิ์ที่มีลักษณะเตี้ยแคระ ซึ่งปัจจุบันต้นโพธิ์นี้ได้ตายแล้ว            
         พระโพธิ์ พัชยาโน รักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งบวชมาได้ เพียง 4 พรรษา แต่ดูมีความตั้งใจและจริงใจในการบริหารและดูแลวัดเป็นอย่างมาก เล่าว่าพระเจดีย์โบราณอายุราว 150 ปี ซึ่งมีสามองค์ แต่โดนขุดทำลายไป 1 องค์ เหลือให้เห็นเพียง 2 องค์ อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีผู้มาขุดทำลายพระเจดีย์ประมาณ 30 คน ไม่มีใครที่ตายดีสักคน น่าจะเป็นอุทาหรณ์ ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบและระมัดระวังมากขึ้น ในการทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพราะผู้สร้างสาปแช่งไว้
         ด้านหลังพระเจดีย์ เป็นพระอุโบสถ อายุราว 150 ปี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เป็นอุโบสถขนาดย่อม เรียกกันโดยทั่วไปว่าโบสถ์มหาอุตม์ คือมีทางเข้าด้านหน้าทางเดียวไม่มีทางออก เหมาะสำหรับปลุกเสก เครื่องราง ของขลังหรือแม้แต่บวชพระ สภาพค่อนข้างทรุดโทรมตามอายุขัยและยังไม่ไดัรับการดูแลอย่างถูกวิถี จากกรมศิลปากร หรือกรมศิลปากรอาจยังไม่ทราบ ว่ามีโบสถ์เก่าแก่อยู่ที่วัดนี้ จึงยังมิได้ขึ้นทะเบียนไว้
         ข้างซ้ายของพระอุโบสถ เป็นพระวิหาร ที่ได้รับการบูรณะและดัดแปลงแก้ไขแล้ว ทำให้สถาปัตยกรรมเดิมถูกดัดแปลงแก้ไขไปโดย ไม่ทราบถึงความสำคัญ อย่างถูกต้องและแท้จริง ทางด้านหน้ามีวิหารขนาดเล็ก มีรูปจำลองหลวงปู่ขำ อดีตเจ้าอาวาส ขนาดเท่าองค์จริง ประดิษฐานไว้คู่กับ รอยพระพุทธบาทจำลอง ที่ย้ายมาจากหน้าพระเจดีย์ ยังอยู่ในสภาพงดงาม สมบูรณ์
          สมัยเมื่อปี พ.ศ.2499 เส้นทางคมนาคมทางบก ทุรกันดารมาก ถนนหนทางเป็นดินโคลน จากตัวจังหวัดมา อ.บางระกำ ระยะทาง 15 กม. แต่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวัน ไม่มีไฟฟ้า-น้ำประปาใช้ การเดินทางมาต้องอาศัยมาทางเรือ โดยนั่งรถโดยสาร ขึ้นเหนือไปลงเรือที่ บ้านกงไกรลาศ มากับเรือบรรทุกสินค้า นำผู้โดยสารมาตลาดบางระกำก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆ มาถึงตลาดบางระกำก็ใกล้ค่ำ ชื่อเสียงเกียรติคุณและวัตถุมงคลของ หลวงพ่อขำ อินทปัญญา จึงเป็นที่รู้จักของคนใน อ.บางระกำ มากกว่าที่อื่นๆ เพราะคนในตลาดบางระกำ ติดต่อค้าขายกับ อ.ลานกระบือ และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก หลายๆ คนที่เคยค้าขายไปๆ มาๆ
         ในยุคสมัยที่ หลวงพ่อขำ ยังคงมีชีวิต วัตถุมงคลของท่าน ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตให้พ้นภัยจากสัตว์ร้ายซึ่งมีอยู่ชุกชุม และคนร้ายที่ประพฤติตนเป็นโจรอยู่เป็นอันมากในสมัยนั้น ตัวอย่างเช่น นายอั้ง แซ่ลิ้ม ที่เคยนำสินค้าไปขายที่ อ.ลานกระบือ ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก หลวงพ่อขำ โดยได้รับ ตะกรุดโทน และ ลูกด้านลงอักขระ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก (ลูกด้าน ก็คือ ลูกปืนพระรามหก ที่ตำรวจสมัยก่อนใช้ประจำกาย เป็นปืนเล็กยาว เมื่อยิงแล้วไม่ระเบิด ท่านจึงได้นำมาลงอักขระเป็นมหาอุด ถือได้ว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ในยุคแรกที่ทำของอย่างนี้) ตะกรุดและลูกด้าน ก็ยังคงตกทอดมาถึงบุตรหลานในปัจจุบัน
          หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไม้ดำ) อ.ลานกระบือ มีความรู้ด้านไสยเวทและอาคมเข้มขลังสูงมาก ได้สร้างเครื่องรางต่างๆ แจกลูกศิษย์ไว้มากในสมัยก่อน ตะกรุดโทนของท่านมีชื่อเสียงมาก มีผู้นำไปใช้ได้ผลกันมาก จนท่านทำไม่ทัน ตะกรุดโทน เป็นลักษณะของตะกั่วทุบด้วยมือ เช่นเดียวกับ ตะกรุด ของ หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง จ. พิจิตร ในฤดูแล้ง เมื่อหนทางคมนาคมไปมาสะดวก จะมีข้าราชการผู้ใหญ่จากตัวจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาหาท่าน เพื่อขอมงคลวัตถุจากหลวงพ่อขำ เอาไว้คุ้มครองตนอยู่เสมอๆ
          หลวงพ่อขำ อินทปัญญา ก็เป็นศิษย์ของ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน อีกด้วย จากคำบอกเล่าของ คุณลุงทองดี หมีคุ้ม ที่เป็นลูกศิษย์คอยรับใช้ หลวงพ่อขำ มาตลอด ได้เคยเดินทางไปพร้อมหลวงพ่อ ไปพบ หลวงพ่อเงิน ที่วัดบางคลาน หลายครั้ง เพราะ หลวงพ่อขำ มักไปพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการสร้างมงคลวัตถุ และการเรียนวิชาอาคมจาก หลวงพ่อเงิน อยู่เสมอ การสร้างตะกรุดโทนของ หลวงพ่อขำ จึงมีอานุภาพเข้มขลังเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับ ตะกรุดของ หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของ หลวงพ่อเงิน เป็นศิษย์รุ่นเดียวกัน แต่ตะกรุดของ หลวงพ่อพิธ ท่านสร้างเอาไว้มากกว่า คนจึงรู้จักแต่ตะกรุดของ หลวงพ่อพิธ ส่วนตะกรุดของ หลวงพ่อขำ มีน้อยมาก ยากต่อการแสวงหา น้อยคนจะได้รู้จัก นอกจากบุคคลที่ได้รับมากับมือของท่านโดยตรง หลวงพ่อพิธ มรณภาพ ปี พ.ศ.2488 หลวงพ่อขำ มรณภาพ ปี พ.ศ.2482

คำสำคัญ : วัดโพธิ์เตี้ย

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/guidepong/2010/05/23/entry-12

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2562). วัดโพธิ์เตี้ย. สืบค้น 4 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1254&code_db=610009&code_type=11

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1254&code_db=610009&code_type=11

Google search

Mic

วัดโพธิ์เตี้ย

วัดโพธิ์เตี้ย

วัดโพธิ์เตี้ย (วัดปลักไม้ดำ) อยู่ที่บ้านปลักไม้ดำ ม.3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ  เป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ วัดงิ้วงาม ” มีหลวงพ่อกล้ายเป็นเจ้าอาวาส หลังจากที่ท่านมรณภาพแล้ว หลวงพ่อขำ ได้เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาและเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดงิ้วงาม เป็นวัดโพธิ์เตี้ย ตามสัญลักษณ์ของต้นโพธิ์ที่มีลักษณะเตี้ยแคระ ซึ่งปัจจุบันต้นโพธิ์นี้ได้ตายแล้ว     

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้เช้าชม 1,790

วัดแก้วสุริย์ฉาย

วัดแก้วสุริย์ฉาย

เจ้าอาวาสวัดแก้วสุริย์ฉาย และเจ้าคณะตำบลลานกระบือ เล่าประวัติวัดแก้วสุริย์ฉายว่า ได้สร้างราวพุทธศักราช 2400 ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ผู้ที่ยกที่ดินให้สร้างวัดคือ นายแก้ว และนางฉาย ประชาชนจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้น ณ ที่ดินแห่งนี้และขนานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดแก้วสุริย์ฉาย” ในวัดประดิษฐาน หลวงพ่อขำ หลวงพ่อกลับ ซึ่งมีรูปหล่อของท่านทั้งสองอยู่ในศาลากลางวัด 

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2019 ผู้เช้าชม 1,492