ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รวมพลังแห่งความสามัคคี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

รวมพลังแห่งความสามัคคี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

DVD00922A1C1

รวมพลังแห่งความสามัคคี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

16 396

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2022 ผู้ชม 396

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาฺธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมพลังแห่งความสามัคคี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 22 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาพนิ่ง 36 ภาพ)

เวลา : 31 นาที

คำสำคัญ : ร.9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมพลังแห่งความสามัคคี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2587&code_db=KPRU