ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การอบรมสัมมนา English Integration

การอบรมสัมมนา English Integration

DVD00902A1C1

การอบรมสัมมนา English Integration

16 85

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2022 ผู้ชม 85

ผู้กำกับ/นักแสดง : โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดการอบรมสัมมนา English integration โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรม

เวลา : 5 ชั่วโมง 14 นาที

คำสำคัญ : English Integration

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2570&code_db=KPRU