ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน ต่อสู้ผสมพันธุ์

สารคดีชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน ต่อสู้ผสมพันธุ์

VCD00804A1C1

สารคดีชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน ต่อสู้ผสมพันธุ์

14 286

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2022 ผู้ชม 286

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :


สารคดีชุดสัตว์โลกผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ในสัตว์ทุกสายพันธุ์ ตัวผู้ต้องการที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ แต่สัตว์ตัวเมียต้องการตัวผู้ที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้น การต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างตัวผู้กับตัวผู้ เพื่อแย่งชิงการเป็นหนึ่งจึงเกิดขึ้น   (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-])

เวลา : 59 นาที

คำสำคัญ : สัตว์ สัตว์ - การขยายพันธุ์ สัตว์ - การผสมพันธุ์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2559&code_db=61013