ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เกษตรทำกิน กินผักพื้นบ้าน

เกษตรทำกิน กินผักพื้นบ้าน

VCD00707A1C1

เกษตรทำกิน กินผักพื้นบ้าน

14 167

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2022 ผู้ชม 167

ผู้กำกับ/นักแสดง : กิจอักษร

เนื้อหา :

ผักพื้นบ้านคือพรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพื้นบ้านนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร เนื่องจากมีรสยาที่หลากหลายอยู่ในผักพื้นบ้าน ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ให้ความสำคัญกับรสอาหารพื้นบ้าน เช่น รสหวาน รสขม รสฝาด รสเผ็ดร้อน รสมัน รสเปรี้ยว

เวลา : 1 ชั่วโมง

คำสำคัญ : ผัก ผัก - ผักพื้นบ้าน ผัก - สมุนไพร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2550&code_db=61013