ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Legend of Suriyothai (สุริโยทัย)

The Legend of Suriyothai (สุริโยทัย)

VCD00633A1C1

The Legend of Suriyothai (สุริโยทัย)

14 114

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2022 ผู้ชม 114

ผู้กำกับ/นักแสดง : พร้อมมิตร

เนื้อหา :

เล่าเรื่องราวอาณาจักรกรุงอโยธาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชิงราชบังลังก์เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัย พร้อมต้องเผชิญศึกกับคู่อริประเทศอย่างพม่าอีกด้วย โดยเน้นนำเสนอวีรเกียรติความกล้าหาญของสตรีไทยนาม "พระศรีสุริโยทัย" ที่ออกรบเพื่อปกป้องชีวิตพระสวามีและแผ่นดินอันเป็นที่รักของพระองค์

เวลา : 2 ชั่วโมง 24 นาที

คำสำคัญ : The Legend of Suriyothai สุริโยทัย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2539&code_db=62001