ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Reengineering (ภาค 1)

Reengineering (ภาค 1)

VCD00534A1C1

Reengineering (ภาค 1)

16 140

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2021 ผู้ชม 140

ผู้กำกับ/นักแสดง : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เนื้อหา :

นิยามของคำว่ารีเอ็นจิเนียริ่งคือ การคิดใหม่ในขั้นพื้นฐานและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่อย่างถึงราก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างก้าวกระโดด เช่น ต้นทุน คุณภาพ และความรวดเร็ว  (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 35 นาที

คำสำคัญ : Reengineering (ภาค 1)

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2520&code_db=61013