ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
มาเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์กันเถอะ

มาเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์กันเถอะ

VCD00417A1C1

มาเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์กันเถอะ

16 156

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2021 ผู้ชม 156

ผู้กำกับ/นักแสดง : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส

เนื้อหา :

1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก สื่อส่งเสริมการเรียนรู้โรคเอดส์ เรื่อง มาเรียนรู้วิธีป้องกันโรคเอดส์กันเถอะ ประกอบด้วย 1 เชื้อไวรัสเอดส์ 2. โรคเอดส์อันตรายอย่างไร 3. ขั้นตอนการเป็นเอดส์และการติดต่อ 4. การป้องกันดูแลรักษา (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 28 นาที

คำสำคัญ : โรคเอดส์ - การศึกษาและการสอน โรคเอดส์ - การแพร่ระบาด โรคเอดส์ โรคเอดส์ - การป้องกัน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2508&code_db=61008