ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย

ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย

VCD00434A1C1

ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย

16 217

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2021 ผู้ชม 217

ผู้กำกับ/นักแสดง : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อการเรียนการสอน ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทาง เสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย รวม 4 เรื่อง 1.ทักษะการเสริมกำลังใจ 2. ทักษะการใช้กระดาษชอล์ก 3. ทักษะการเร่งความสนใจ 4. ทักษะการใช้สื่อการสอน (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 1 ชั่วโมง 11 นาที

คำสำคัญ : การสอน การสอน - ทักษะการใช้วาจา กริยา การสอน - ทักษะการใช้ท่าทางเสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2506&code_db=61008