ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หากไม่มีวันนั้น... 14 ตุลาคม 40 ความทรงจำเดือนตุลาคม 2516

หากไม่มีวันนั้น... 14 ตุลาคม 40 ความทรงจำเดือนตุลาคม 2516

DVD00890A1C1

หากไม่มีวันนั้น... 14 ตุลาคม 40 ความทรงจำเดือนตุลาคม 2516

16 215

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2021 ผู้ชม 215

ผู้กำกับ/นักแสดง : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เนื้อหา :

14 ตุลาคม 2516 หรือ “วันมหาวิปโยค” เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนมากกว่า 5 แสนคน ได้รวมตัวกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการ จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ถือได้ว่าเป็นการแสดงพลังทางการเมืองของประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ เหตุการณ์ 14 ตุลา เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของขบวนการทางสังคมหลายกลุ่ม ทั้งภาคประชาสังคม ขบวนการนักศึกษา ขบวนการชาวนา ขบวนการกรรมกร ขบวนการองค์กรพัฒนาเอกชน และขบวนการปัญญาชนหัวก้าวหน้าอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคม รำลึก 40 ปี 14 ตุลา เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 40 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยครั้งสำคัญของการเมืองไทย แผ่น 1 ก่อนที่ความเคลื่อนไหวจะปรากฎ แผ่น 2 นักศึกษามหาศาล

เวลา : 1 ชั่วโมง 50 นาที

คำสำคัญ : 14 ตุลาคม 2516 รำลึก 14 ตุลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2504&code_db=61017