ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

VCD00267A1C1

5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

16 402

เผยแพร่เมื่อ 28-10-2021 ผู้ชม 402

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เนื้อหา :

ถ้าทำ 5 ส ไม่ได้ เรื่องไหนไหนก็ลำบาก ถ้าคุณทำ 5 ส ได้เรื่องยากยากก็ง่ายกว่าที่คิด 5 ส เป็นวิธีการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานเพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี- ปลอดภัย ผลงานมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

เวลา : 26 นาที

คำสำคัญ : 5 ส กิจกรรม 5 ส

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2477&code_db=61013