ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ลีลาศกับสุนทราภรณ์ 1 บอลรูม

ลีลาศกับสุนทราภรณ์ 1 บอลรูม

VCD00266A1C1

ลีลาศกับสุนทราภรณ์ 1 บอลรูม

16 92

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2021 ผู้ชม 92

ผู้กำกับ/นักแสดง : เมโทรแผ่นเสียง - เทป (1981)

เนื้อหา :

ลีลาศกับสุนทราภรณ์ 1 บอลรูม เพลิดเพลินกับการชมและใช้ฝึกลีลาศ รวม 6 ร่อง ร่อง 1 วอลท์ช เพลง ยอดรักยอดขวัญ ตัดสวาท จูบในใจ ร่อง 2 แทงโก้ เพลง ถ้ารักกันลั่นเปรี้ยง กลิ่นดอกโศก แจ่มใจ ร่อง 3 ควี๊กวอลท์ช เพลง หยดน้ำเจ้าพระยา ฝนเอย ร่อง 4 ควิ๊กสเตป เพลง ผู้หญิงสวยตรงใหน โธ่..ผู้ชาย ร่อง 5 ฟ๊อกซ์ทรอต เพลง จันทร์ลับฟ้า เย็นลมว่าว ร่อง 6 สโลว์ เพลง เสียแรงรักใคร่ อย่าห้ามรัก อยากเป็นของเธอ ยามราตรี

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ลีลาศ - บอลรูม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2475&code_db=61015