ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การประกวดโปงลาง ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การประกวดโปงลาง ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

DVD00863A1C1

การประกวดโปงลาง ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

14 140

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2021 ผู้ชม 140

ผู้กำกับ/นักแสดง : โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

เนื้อหา :

การประกวดโปงลาง ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลา : 5 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : โปงลาง โปงลาง - การประกวด โปงลาง - การประกวดระดับมัธยมศึกษา โปงลาง - การแสดง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2433&code_db=61015