ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ทางไกล...ใกล้ความรู้

ทางไกล...ใกล้ความรู้

DVD00874A1C1

ทางไกล...ใกล้ความรู้

40 208

เผยแพร่เมื่อ 14-06-2021 ผู้ชม 208

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื้อหา :

รวมเรื่องทั่วไป รวม 40 รายการ เช่น โยคะสำหรับเด็ก Google Maps Google Translate บ้านประหยัดพลังงาน ได้เวลาลดหวาน มัน เค็ม ไข่ไม่ร้ายอย่างที่คิด วัยทอง ดวงตากับคอมพิวเตอร์ ทำอย่างไรเมื่อนอนไม่หลับ ฯลฯ

เวลา : 2 ชั่วโมง 5 นาที

คำสำคัญ : รวมเรื่องทั่วไป

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2431&code_db=61008