ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

DVD00055A1C1

กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

593 302

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2021 ผู้ชม 302

ผู้กำกับ/นักแสดง : พิสิฐ เหตระกูล

เนื้อหา :

กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง โดย ดร.พิสิฐ เหตระกูล ตัวแทนจาก "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์"

เวลา : 39 นาที

คำสำคัญ : กลยุทธ์ Logistics โลจิสติกส์ การตลาด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2408&code_db=61013