ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เพลงอนุบาลยอดฮิต+สื่อการสอนแสนสนุก ร้อง-เล่น เต้น-สอน ชุด 4 โน่นทะเลแสนงาม

เพลงอนุบาลยอดฮิต+สื่อการสอนแสนสนุก ร้อง-เล่น เต้น-สอน ชุด 4 โน่นทะเลแสนงาม

DVD00889A1C1

เพลงอนุบาลยอดฮิต+สื่อการสอนแสนสนุก ร้อง-เล่น เต้น-สอน ชุด 4 โน่นทะเลแสนงาม

14 140

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2021 ผู้ชม 140

ผู้กำกับ/นักแสดง : เมโทรแผ่นเสียง-เทป(1981) จำกัด

เนื้อหา :

เพลงอนุบาลยอดฮิต 1.ทะเล 2.ชุมชนนิมนต์ยิ้ม 3.ตบมือกัน 4.ความพร้องเพรียง 5.A-Z 6.บ้านอยู่ไหน 7.สวัสดี 8.ลาก่อน 9.โดเรมี 10.4 angies 11.นาฬิกา 12.เลขบวกลบ 13.เรือพาย 14.มาโรงเรียน 15.ป่า 16.สะพายลอย 17.กรุงเทพมหานคร 18.กินผักกัน 19.ลุงมาชาวนา 20.ในทุ่งนา  สื่อการสอนสนุกกับโฟร์แองจี้ส์ 21.สนุกเขียน สนุกทาย A/B/C/D 22.ร้องเพลงแสนสนุก A-D 23.สนุกเขียน สนุกทาย E/F/G/H 24.ร้องเพลงแสนสนุก E-H 25.สนุกเขียน สนุกทาย  I/J/K/L 26.ร้องเพลงแสนสนุก I-L 27.สนุกเขียน สนุกทาย M/N/O/P 28.ร้องเพลงแสนสนุก M-P 29.สนุกเขียน สนุกทาย Q/R/S/T 30.ร้องเพลงแสนสนุก Q-T 31.สนุกเขียน สนุกทาย U/V/W 32.ร้องเพลงแสนสนุก U-W 33.สนุกเขียน สนุกทาย X/Y/Z 34.ร้องเพลงแสนสนุก X-Z

เวลา : 1 ชั่วโมง 16 นาที

คำสำคัญ : เพลงอนุบาล สื่อการสอนปฐมวัย ร้องเล่น เต้นสอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2390&code_db=61008