ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 327 ท่องเที่ยววัดร่องขุ่น

เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 327 ท่องเที่ยววัดร่องขุ่น

DVD00801A1C1

เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 327 ท่องเที่ยววัดร่องขุ่น

14 100

เผยแพร่เมื่อ 21-10-2020 ผู้ชม 100

ผู้กำกับ/นักแสดง : มูลนิธิคุณพ่อเรย์, มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

เนื้อหา :

เคียงบ่าเคียงไหล่ รายการวาโรตี้ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ และคนไม่พิการ เพื่อเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรม ปี 2554 พระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา บนปูนปั้นเป็นลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก

เวลา : 25 นาที

คำสำคัญ : เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 327 ท่องเที่ยววัดร่องขุ่น วัดร่องขุ่น เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2350&code_db=61015