ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคันฉ่องส่องไทย ชุด โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

รายการคันฉ่องส่องไทย ชุด โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

DVD00387A1C1

รายการคันฉ่องส่องไทย ชุด โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

14 132

เผยแพร่เมื่อ 02-10-2020 ผู้ชม 132

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมศิลปากร

เนื้อหา :

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวม 62 รายการ เช่น 1. หมู่พระวิมาน วังหน้า 2. พระพุทธสิหิงค์ 3. พระแท่นราชบัลลังค์บวรเศวตฉัตร 4. พระที่นั่งพุตตานทอง 5. พระยารักใหญ่ พระยารักน้อย 6. เครื่องเคลืยบจีน 7. บามประตูไม้แกะสลัก พระวิหารวัดสุทัตสุเทพวราราม

เวลา : 4 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2294&code_db=61017