ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “มุก”

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “มุก”

DVD00337A1C1

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “มุก”

14 133

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2020 ผู้ชม 133

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เนื้อหา :

ไข่มุก เป็นอัญมณี มีสีขาว เงินยวง ชมพูและสีทอง โดยนำมาจากสัตว์จำพวกหอยนางรม อาจจะนับได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดเดียวในโลกที่เกิดมาจากสัตว์ ไข่มุกสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับ หรือนำมาบดในการใช้เป็นเครื่องสำอาง ความเชื่อของไข่มุก เป็นอัญมณีแห่งสายน้ำ เสริมสง่าราศีให้กับเพศหญิงก่อให้เกิดความนุ่มนวล อ่อนหวาน แก้ปัญหาทางด้านอารมณ์

เวลา : 22 นาที

คำสำคัญ : ไข่มุก เครื่องประดัย - ไข่มุก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2209&code_db=61013