ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Mysterious Death of Cleopatra คลายปมมรณะคลีโอพัตรา

The Mysterious Death of Cleopatra คลายปมมรณะคลีโอพัตรา

VCD02512A1C1

The Mysterious Death of Cleopatra คลายปมมรณะคลีโอพัตรา

16 230

เผยแพร่เมื่อ 04-06-2020 ผู้ชม 230

ผู้กำกับ/นักแสดง : Discovery Channel

เนื้อหา :

คลีโอพัตรา หญิงงามผู้เลื่องชื่อแห่งอียิปต์ ที่จุดจบแห่งชีวิตคือความตายจากพิษงู

เวลา : 55 นาที

คำสำคัญ : คลีโอพัตรา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2197&code_db=61001