ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
นี่แหละชีวิต ดนตรีในหัวใจ

นี่แหละชีวิต ดนตรีในหัวใจ

VCD01672A1C1

นี่แหละชีวิต ดนตรีในหัวใจ

341 109

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2020 ผู้ชม 109

ผู้กำกับ/นักแสดง : เสถียรธรรมสถาน

เนื้อหา :

นี่แหละชีวิต ดนตรีในหัวใจ

เวลา : 32 นาที

คำสำคัญ : พูนศุข พนมยงค์ - ชีวิตและดนตรี พูนศุข พนมยงค์ ท่านผู้หญิง 2455 – 2550 – ชีวประวัติ สตรีกับการเมือง – ไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2170&code_db=61017